Vacant places by state educational order

The institution “Kostanay College of the Humanities” informs about the availability of vacant places under the state educational order in the specialties:

  • 01120100 “Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту” 4S01120102 “Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі білім беру және оқыту”,  11 сынып негізі мемлекеттік тілде – 1 ваканттық орын.
  • 01140600 “Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі”,4S01140601 “Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі”, 9 сынып негізі мемлекеттік тілде – 1 ваканттық орын.
  • 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 0101013 “Воспитатель дошкольных организаций”, на базе 9 класса с русским языком обучения – 2 вакантных места.
  • 3220100 “Библиотечное дело” 4S03220101 “Библиотекарь” на базе 9 класса с русским языком обучения – имеются вакантные места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *