Әкімшілік

Колледж директоры –Айтмагамбетов Ермек Жылгелдэнович

Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-шаруашылық қызмет ұйымының Жарғысына сәйкес жүзеге асырады. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу үдерістерінің кестесін, ішкі ережелерді бекітеді. Білім беру ұйымы қызметкерлерінің басқару құрылымын, кадрлық құрамын, лауазымдық нұсқауларын бекітеді. Студенттер контингентін қалыптастырады, оларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді.

 

 

Директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары – 

Қазақстан Республикасының заңнамасына, білім беру ұйымының Жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының қызметін ұйымдастырады. Колледждің оқу-өндірістік жұмысын басқаруды, ұйымдастыруды және жоспарлауды жүзеге асырады. Өндірістік және кәсіптік тәжірибенің, дуалды оқытудың сапасын бақылайды. Әлеуметтік серіктестік пен халықаралық ынтымақтастық жұмысын үйлестіреді. Колледж түлектерінің жұмыспен қамтылуын бақылайды және талдайды.

 

Оқу-өндіріс жұмысы бойынша директорының орынбасары – Бимендинова Мирамкул Махмутқызы

Білім беру ұйымының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Білім беру ұйымының Жарғысына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес ұйымдастырады. Оқу үдерісін ұйымдастыруды, тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған жоспарларды әзірлеуді жүзеге асырады. Білім беру ұйымының ағымдағы және стратегиялық жоспарлауын ұйымдастырады, оқу жоспарларын, білім беру, үлгілік оқу бағдарламаларын іске асыруда мұғалімдердің жұмысын үйлестіреді және оқыту үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттарды әзірлеуді ұйымдастырады, оны ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін ұсынады.

 

 

 

 

Тәрбие жұмысы бойынша директордын орынбасары – Капанова Гульнара Ибраевна

Білім беру ұйымдарында білім беру үрдісін ұйымдастыруды жүзеге асырады. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған жоспарлар мен іс-шараларды, мансаптық бағыттағы ағымдағы және стратегиялық жоспарлауды жүзеге асырады, оларды жүзеге асырады. Психологтың, кураторлардың, кітапханашылардың және мұғалімдердің оқу үдерісіндегі қызметін үйлестіреді. Тәрбие жұмысын талдауды жүргізеді.

 

Директордың оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары — Мешелова Роза Жарасбаевна

Колледждің оқу-әдістемелік жұмыстарына жетекшілік етеді. Колледждің оқу-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастырады және жоспарлайды. Колледждің оқу-әдістемелік жұмысы бойынша есеп құжаттамасын дайындау үшін пәндік (циклдық) әдістемелік комиссиялардың жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу бойынша сұрақтарды үйлестіреді. . Педагогикалық қызметкерлерге авторлық бағдарламаларды, оқулықтарды, оқу-әдістемелік әдебиеттерді дамытуға көмектеседі, облыстық білім беру басқармасының әдістемелік кабинетімен жұмысты ұйымдастырады, оқу-әдістемелік жұмыс бойынша жинақтарды, ұсыныстарды және өзге де басылымдарды дайындауға баспагер.
Ол білім беру және тәрбие үрдістерін жетілдіруді, жаңа педагогикалық технологияларды әзірлеуді және енгізуді, педагог қызметкерлердің біліктілігін және аттестациясын жетілдіруді ұйымдастырады.

 

Күндізгі бөлім меңгерушісі — Сагинбекова Перизат Мараткызы

Ұйымдастыруды жүзеге асырады және де бөлімде тікелей оқу және тәрбие жұмысын басқарады. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын орындалуын қамтамасыз етеді.  Оқу сабақтарының кестесіне  материалдарды дайындауды ұйымдастырады және олардың орындалуын жүзеге асырады. Оқу пәндерін оқытудың сапасын қамтамасыз етеді және бақылайды. Педагогикалық (әдістемелік) кеңесінде қарау үшін материалдарды дайындауды қамтамасыз етеді.  Кәсіптік-үгіт жұмыстарын жүргізу бойынша шаралар қабылдайды, білім алушылардың контингентін сақтап қалуға ат салысады. Жаңа оқу жылына дайындықты, семестрдің басталуы, емтихан сессиясы бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. Қолданыстағы нормаға сәйкес оқытушылардың құжаттаманы уақтылы жүргізуін қамтамасыз етеді. Оқу-материалдық базаның дамуын және нығайтуын,  жабдықтардың және мүкәммалдың сақталуын, санитарлық-гигиеналық талаптардың, еңбекті қорғау ережелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

 

 

Сырттай бөлім меңгерушісі — Умбетова Жания Рамазановна

Ұйымдастыруды жүзеге асырады және де бөлімде тікелей оқу және тәрбие жұмысын басқарады. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын орындалуын қамтамасыз етеді.  Оқу сабақтарының кестесіне  материалдарды дайындауды ұйымдастырады және олардың орындалуын жүзеге асырады. Оқу пәндерін оқытудың сапасын қамтамасыз етеді және бақылайды. Педагогикалық (әдістемелік) кеңесінде қарау үшін материалдарды дайындауды қамтамасыз етеді.  Кәсіптік-үгіт жұмыстарын жүргізу бойынша шаралар қабылдайды, білім алушылардың контингентін сақтап қалуға ат салысады. Жаңа оқу жылына дайындықты, семестрдің басталуы, емтихан сессиясы бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. Қолданыстағы нормаға сәйкес оқытушылардың құжаттаманы уақтылы жүргізуін қамтамасыз етеді. Оқу-материалдық базаның дамуын және нығайтуын,  жабдықтардың және мүкәммалдың сақталуын, санитарлық-гигиеналық талаптардың, еңбекті қорғау ережелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

 

 

Педагог-психолог — Сулейменова  Майра Еслямовна

Білім алушылардың психикалық және әлеуметтік әл-ауқатын сақтауға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асырады. Әртүрлі бейіндегі және арнаулы психологиялық-педагогикалық диагностика жүргізеді. Жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, білім алушының дамыту және түзету бағдарламаларын, білім беру қызметін жоспарлауға және дайындауға қатысады.Әлеуметтік бейімсіздік туындауының алдын-алу бойынша іс-шараларды жүзеге асырады, психологиялық көмек көрсету бойынша шаралар қабылдайды. Педагогтарға психологияны практикада қолданумәселелері бойынша кеңес береді, педагогтардың, ата-аналардың әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді.

 

 

 

 

Кадр бөлімі меңгерушісі — Ибрагимова Марзия Аманжолова

Өз қызметінде  Қазақстан  Республикасының  Конституциясын, «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңын, «Білім туралы» Заңын, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерін, еңбек құқықтық қатынастары, білім беру және тәрбиелеу мәселелері бойынша барлық деңгейдегі басқару органдарының шешімдерін басшылыққа алады.; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары, сондай-ақ  колледждің Жарғысы мен жергілікті   құқықтық актілері (соның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережелері, директордыңбұйрықтары мен өкімдері, осы лауазымдық нұсқаулық), еңбек шарты. Кадр бөлімінің меңгерушісі қызметінің негізгі бағыты колледжде  еңбек құқықтық  қатынастарын  құжаттау болып табылады.