Әдістемелік жұмыс

1. «Қостанай гуманитарлықколледжі»мекемесінің оқытушылары оқу пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу туралы

2. ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

3. Әдістемелік Кеңес туралы

4. Колледж оқытушысының портфолиосы туралы

5. Миссия. Мақсат. Әдістемелік тақырып.

6. Озық тәжірибе Мектебі туралы

7. Оқитын пәндер бойынша білім алушылардың білімін және іскерлігін бағалау критерийлері

8. Оқытушының Ар-намыс кодексі

9. Сабақтың өзіндік талдау сызбасы

10. Стратегиялық даму

11. Циклдік әдістемелік комиссия туралы

12. Колледжіге мамандарды бейімдеу»кешенді-мақсатты бағдарлама

13. Әдістемелік кеңестің 2018 – 2019 оқу жылына ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

14. Жас ұстаздар метебінің 2018 – 2019 оқу жылына ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

15. Оқытушылардың озық тәжірибелерін қорытындылау бойынша 2018-2019 оқу жылына ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

16. Ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша сапа саласындағы саясат

17. Үздік колледж оқытушысы