Мемлекеттік тапсырыс

1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2020-2021 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін үлгідегі ұйымдардың тізбесін бекіту туралы.

2. 2020-2021 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесі